အလုပ်သမား၊ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် ပြည်သူ့အင်အားဝန်ကြီးဌာန၏ ထုတ်ပြန်ထားပြီးဖြစ်သော အမိန့်ကြော်ငြာစာများ၊ ညွှန်ကြားချက်များနှင့် ပတ်သက်၍ အသင်းဝင်စက်ရုံ၊ အလုပ်ရုံ လုပ်ငန်းများသို့ ရှင်းလင်းအသိပေးခြင်း

အလုပ်သမား၊ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် ပြည်သူ့အင်အားဝန်ကြီးဌာန၏ ထုတ်ပြန်ထားပြီးဖြစ်သော အမိန့်ကြော်ငြာစာများ၊ ညွှန်ကြားချက်များနှင့် ပတ်သက်၍ အသင်းဝင်စက်ရုံ၊ အလုပ်ရုံ လုပ်ငန်းများသို့ ရှင်းလင်းအသိပေးခြင်း

အသင်းဝင်စက်ရုံများမှဝန်ထမ်းများ လုပ်ငန်းခွင်တွင် COVID-19 ကာကွယ်ထိန်းချုပ်ရေး လိုက်နာဆောင်ရွက်ရန် အထောက်အကူပြု မိုဘိုင်းလ် အပလီကေးရှင်းကို ထည့်သွင်းအသုံးပြုကြရေး တိုက်တွန်းနှိုးဆော်ခြင်း

အသင်းဝင်စက်ရုံများမှဝန်ထမ်းများ လုပ်ငန်းခွင်တွင် COVID-19 ကာကွယ်ထိန်းချုပ်ရေး လိုက်နာဆောင်ရွက်ရန် အထောက်အကူပြု မိုဘိုင်းလ် အပလီကေးရှင်းကို ထည့်သွင်းအသုံးပြုကြရေး တိုက်တွန်းနှိုးဆော်ခြင်း