အလုပ်သမား၊ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် ပြည်သူ့အင်အားဝန်ကြီးဌာန၏ ထုတ်ပြန်ထားပြီးဖြစ်သော အမိန့်ကြော်ငြာစာများ၊ ညွှန်ကြားချက်များနှင့် ပတ်သက်၍ အသင်းဝင်စက်ရုံ၊ အလုပ်ရုံ လုပ်ငန်းများသို့ ရှင်းလင်းအသိပေးခြင်း

အလုပ်သမား၊ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် ပြည်သူ့အင်အားဝန်ကြီးဌာန၏ ထုတ်ပြန်ထားပြီးဖြစ်သော အမိန့်ကြော်ငြာစာများ၊ ညွှန်ကြားချက်များနှင့် ပတ်သက်၍ အသင်းဝင်စက်ရုံ၊ အလုပ်ရုံ လုပ်ငန်းများသို့ ရှင်းလင်းအသိပေးခြင်း

ကိုးကားချက်များကို အောက်ပါလင့် (Link) များတွင် ဖတ်ရှုနိုင်ပါသည်။

 

အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ်(၆၃/၂၀၂၀)၊ လူမှုဖူလုံရေး ထည့်ဝင်ကြေးများကို ၃ထက် နောက်မကျစေဘဲ ပေးသွင်းရန် ဖြေလျော့ခြင်း

Coronavirus Disease 2019 (COVID -19) နှင့်စပ်လျဉ်း၍ စက်ရုံ၊ အလုပ်ရုံ၊ အလုပ်ဌာနများ လိုက်နာဆောင်ရွက်ရန် အသိပေးထုတ်ပြန်ကြေညာခြင်း

အမိန့်ကြေငြာစာအမှတ် (၈၃/၂၀၂၀)၊ လုပ်ခလစာ၏ ၄၀% လူမှုဖူလုံရေးထောက်ပံ့ကူညီမှု အကျိုးခံစားခွင့်အား online မှ လျှောက်ထားနိုင်

လူမှုဖူလုံရေးထောက်ပံ့ကူညီမှု အကျိုးခံစားခွင့်နှင့် ပတ်သက်၍ လုပ်ငန်းရှင်များ ဆောင်ရွက်ရမည့် အချက်များ

စက်ရုံ၊ အလုပ်ရုံ၊ အလုပ်ဌာနများနှင့် ပတ်သက်၍ စစ်ဆေးဆောင်ရွက်မည့် ရက်တိုးမြှင့်ခြင်းအား အသိပေးအကြောင်းကြားခြင်း