အသင်းဝင်စက်ရုံများမှဝန်ထမ်းများ လုပ်ငန်းခွင်တွင် COVID-19 ကာကွယ်ထိန်းချုပ်ရေး လိုက်နာဆောင်ရွက်ရန် အထောက်အကူပြု မိုဘိုင်းလ် အပလီကေးရှင်းကို ထည့်သွင်းအသုံးပြုကြရေး တိုက်တွန်းနှိုးဆော်ခြင်း

အသင်းဝင်စက်ရုံများမှဝန်ထမ်းများ လုပ်ငန်းခွင်တွင် COVID-19 ကာကွယ်ထိန်းချုပ်ရေး လိုက်နာဆောင်ရွက်ရန် အထောက်အကူပြု မိုဘိုင်းလ် အပလီကေးရှင်းကို ထည့်သွင်းအသုံးပြုကြရေး တိုက်တွန်းနှိုးဆော်ခြင်း