ဆေးတက္ကသိုလ် (၁) (လမ်းမတော်,ရန်ကုန်) သို့ Surgical Gown များလှုဒါန်းခြင်း

ဆေးတက္ကသိုလ် (၁) (လမ်းမတော်,ရန်ကုန်) သို့ Surgical Gown များလှုဒါန်းခြင်း

မြန်မာနိုင်ငံအထည်ချုပ်လုပ်ငန်းရှင်များအသင်း(MGMA)နှင့် အသင်းဝင်များမှ Surgical Gown အစုံ (၅၀၀) ကို ဆေးတက္ကသိုလ် (၁) (လမ်းမတော်,ရန်ကုန်) သို့ ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ် စက်တင်ဘာလ(၁၈) ရက်နေ့တွင် လှုဒါန်းခဲ့ပါသည်။