အခြေခံမော်တာစက်ချုပ်သင်တန်း အမှတ်စဥ် (၂၂၃) ဖွင့်လှစ်မည်

အခြေခံမော်တာစက်ချုပ်သင်တန်း အမှတ်စဥ် (၂၂၃) ဖွင့်လှစ်မည်

မြန်မာနိုင်ငံအထည်ချုပ်လုပ်ငန်းရှင်များအသင်း (MGMA) မှ ကြီးမှူးပြီး အခြေခံမော်တာစက်ချုပ်သင်တန်း အမှတ်စဥ် (၂၂၃) ကို ၂၀၂၃ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ ၁၇ ရက်မှ သြဂုတ်လ ၄ ရက်ထိ မြန်မာနိုင်ငံအထည်ချုပ်လုပ်ငန်းလူ့စွမ်းအား အရင်းအမြစ်ဖွံ့ဖြိုးရေးစင်တာ (MGHRDC) တွင်ဖွင့်လှစ်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း အသိပေးအကြောင်းကြားအပ်ပါသည်။

သင်တန်းတွင် အထည်ချုပ်လုပ်ခြင်းဆိုင်ရာတွင် သိသင့်သိထိုက်သည့် ဗဟုသုတများ၊ ချုပ်နည်းအဆင့်ဆင့်များကို လက်တွေ့သင်ကြားမှုများဖြင့် သင်ကြားပေးသွားမှာဖြစ်ပြီး အလုပ်သမားဥပဒေဆိုင်ရာ သိကောင်းစရာများကို ရှင်းလင်းပြောကြားပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။

တက်ရောက်လိုသူတွေအနေနဲ့ – ၀၉ ၉၄၀၈၅၈၃၅၀, ၀၉ ၄၅၀၇၂၃၂၆၂, ၀၉ ၉၄၀၃၉၁၂၅၇၀, ၀၉ ၇၈၄၀၈၅၇၉၄, ၀၉ ၉၆၉၈၆၅၀၂၄ ကိုဆက်သွယ်စာရင်းပေးသွင်းတက်ရောက်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။