ရန်ကုန်အထွေထွေရောဂါကုဆေးရုံသစ်ကြီး သို့Surgical Gown အစုံ (၁၀၀၀)လှုဒါန်းခဲ့ခြင်း

ရန်ကုန်အထွေထွေရောဂါကုဆေးရုံသစ်ကြီး သို့Surgical Gown အစုံ (၁၀၀၀)လှုဒါန်းခဲ့ခြင်း

မြန်မာနိုင်ငံအထည်ချုပ်လုပ်ငန်းရှင်များအသင်း(MGMA)နှင့် Korea Garment Association in Myanmar မှတစ်ဆင့် KM Healthcare Myanmar Co.Ltd မှ ရန်ကုန်အထွေထွေရောဂါကုဆေးရုံသစ်ကြီး သို့ COVID – 19 ကာကွယ်၊ထိန်းချုပ်၊ကုသရေး လုပ်ငန်းများတွင် အသုံးပြုရန်အတွက် Surgical Gown အစုံ (၁၀၀၀) ကို ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ် စက်တင်ဘာလ(၁၈)ရက်နေ့တွင် လှုဒါန်းခဲ့ပါသည်။