အသင်းဝင် စက်ရုံ၊ အလုပ်ရုံများသို့ အသိပေး၊ တိုက်တွန်း၊ နှိုးဆော်ခြင်း

အသင်းဝင် စက်ရုံ၊ အလုပ်ရုံများသို့ အသိပေး၊ တိုက်တွန်း၊ နှိုးဆော်ခြင်း

အသင်းဝင် စက်ရုံ၊ အလုပ်ရုံများသို့ အသိပေး၊ တိုက်တွန်း၊ နှိုးဆော်ခြင်း

မြန်မာနိုင်ငံ အထည်ချုပ်လုပ်ငန်းရှင်များအသင်း အသင်းဝင်စက်ရုံများ အနေဖြင့် မိမိတို့၏
ဝန်ထမ်းများ၊ အလုပ်သမားများအား ဆန္ဒမဲပေးရာတွင် ကျန်းမာရေးနှင့် အားကစားဝန်ကြီးဌာနမှထုတ်ပြန်ထားသည့် ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ လမ်းညွှန်ချက်များကို လိုက်နာ ဆောင်ရွက်ကြရန်လိုကြောင်း သတိပေးနှိုးဆော်ခြင်း ဖြစ်ပါသည်။

ကျန်းမာရေးနှင့်အားကစား ဝန်ကြီးဌာနမှ ထုတ်ပြန်ထားသော လမ်းညွှန်ချက်၊ အသိပေးနှိုးဆော်ချက်၊ ပို့စတာနှင့် လက်ကမ်းစာစောင်များကို အောက်ပါလင့်တွင်ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။
(https://www.mohs.gov.mm/page/12589)