အမေရိကန်နိုင်ငံမှ ပေးအပ်သည့် Generalized System of Preferences (GSP) ဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်များ အပေါ် ဆွေးနွေးသုံးသပ်မှုများ ပြုလုပ်ခဲ့ခြင်း

အမေရိကန်နိုင်ငံမှ ပေးအပ်သည့် Generalized System of Preferences (GSP) ဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်များ အပေါ်  ဆွေးနွေးသုံးသပ်မှုများ ပြုလုပ်ခဲ့ခြင်း

                 အမေရိကန်နိုင်ငံမှ ပေးအပ်သည့် Generalized System of Preferences (GSP) ဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်များ အပေါ် ဆွေးနွေးသုံးသပ်ရန် အစည်းအဝေးကို ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့် နိုင်ငံခြားစီးပွားဆက်သွယ်ရေး ဝန်ကြီးဌာန (ရုံးအမှတ်-၁) နေပြည်တော်၌ online virtual စနစ်ဖြင့် ၂၈-၅-၂၀၂၁ ရက်နေ့တွင် ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ရာ UMFCCI, MIA, MPEA နှင့် MGMA မြန်မာနိုင်ငံအထည်ချုပ်လုပ်ငန်းရှင်များအသင်းမှ တာဝန်ရှိသူများတက်ရောက် ဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်။