မြန်မာနိုင်ငံအထည်ချုပ်ကဏ္ဍဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရန် Virtual Meeting ပြုလုပ်ခဲ့ခြင်း

မြန်မာနိုင်ငံအထည်ချုပ်ကဏ္ဍဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရန် Virtual Meeting ပြုလုပ်ခဲ့ခြင်း

မြန်မာနိုင်ငံအထည်ချုပ်လုပ်ငန်းရှင်များအသင်း(MGMA) နှင့် EuroCham Myanmar တို့မှ မြန်မာနိုင်ငံအထည်ချုပ်ကဏ္ဍ ရေရှည်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးနှင့် ပတ်သက်၍ ဆွေးနွေးပွဲကို ၂၀၂၁ ပြည့်နှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ (၇) ရက်နေ့တွင် အွန်လိုင်းမှ တစ်ဆင့် ပြုလုပ်ကျင်းပခဲ့ပါသည်။ ဆွေးနွေးပွဲတွင် အထည်ချုပ်စက်ရုံလုပ်ငန်းများမှ အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်းများတိုးတက်အောင် ဆောင်ရွက်နေမှုများ၊ ဥရောပဝယ်လက်များ၏ စက်ရုံများတွင် အမှာစာများဆက်လက်မှာယူရေး ကိစ္စ၊ မြန်မာနိုင်ငံအထည်ချုပ်လုပ်ငန်း လူစွမ်းအားအရင်းအမြစ် ဖွံ့ရေးစင်တာ (MGHRDC ) မှ အထည်ချုပ် သင်တန်းများနှင့် ကျွမ်းကျင်လုပ်သား စံနှုန်းများ မြှင့်တင်ရေး၊ အလုပ်ရှင်အလုပ်သမား ဆက်ဆံရေးကဏ္ဍ ပိုမိုကောင်းမွန်လာရေး၊ အထည်ချုပ်စက်ရုံများ CMP စနစ်မှ FOB စနစ်သို့ ပြောင်းလဲနိုင်အောင် အစိုးရဝန်ကြီးဌာနများ၊ European Brands များ၊ သက်ဆိုင်ရာ အထည်ချုပ်ကဏ္ဍတိုးတက်ရေးကို ဖော်ဆောင်နေသည့် အဖွဲ့အစည်းများနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နိုင်ရန်အတွက် working group တစ်ခုပြုလုပ်၍ MGMAမှ အဓိကဦးဆောင်၍ working group meeting များ ပါဝင်ဆောင်ရွက်နိုင်ရန် ကိစ္စရပ်များ အစရှိသည်တို့ကို ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါသည်။
ဆွေးနွေးပွဲသို့ MGMA ၊ EuroCham Myanmar နှင့် EU brands မှ ကိုယ်စားလှယ်များတက်ရောက်ဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်။